مفاهیم

نسبت پوشش نقدینگی یا LCR چیست؟
5 شهریور 1402

نسبت پوشش نقدینگی یا LCR چیست؟

به صورت خلاصه، نسبت پوشش نقدینگی یا LCR یکی از الزامات بازل 3 برای بانک‌ها است که آن‌ها را ملزم می‌کند به میزانی دارایی‌های نقد…

رویکردی عملی برای پیاده‌سازی فرهنگ ریسک در سازمان
10 تیر 1402

رویکردی عملی برای پیاده‌سازی فرهنگ ریسک در سازمان

مقدمه طی دهه‌های اخیر پیشرفت زیادی در توسعه‌ی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک در سازمان‌ها صورت گرفته است. هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها می‌دانند که باید نسبت…

ریسک‌گریزی
9 اردیبهشت 1400

ریسک‌گریزی

ریسک گریزی چیست؟ ریسک گریزی به تمایل یک فعال اقتصادی به ترجیح داشتن اطمینان به نااطمینانی اشاره می‌کند. به فعال اقتصادی که در حال اعمال…