مفاهیم

نسبت پوشش نقدینگی یا LCR چیست؟
۵ شهریور ۱۴۰۲

نسبت پوشش نقدینگی یا LCR چیست؟

به صورت خلاصه، نسبت پوشش نقدینگی یا LCR یکی از الزامات بازل ۳ برای بانک‌ها است که آن‌ها را ملزم می‌کند به میزانی دارایی‌های نقد…

رویکردی عملی برای پیاده‌سازی فرهنگ ریسک در سازمان
۱۰ تیر ۱۴۰۲

رویکردی عملی برای پیاده‌سازی فرهنگ ریسک در سازمان

مقدمه طی دهه‌های اخیر پیشرفت زیادی در توسعه‌ی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک در سازمان‌ها صورت گرفته است. هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها می‌دانند که باید نسبت…

ریسک‌گریزی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ریسک‌گریزی

ریسک گریزی چیست؟ ریسک گریزی به تمایل یک فعال اقتصادی به ترجیح داشتن اطمینان به نااطمینانی اشاره می‌کند. به فعال اقتصادی که در حال اعمال…