مدیریت دارایی بدهی

چک لیست سیستم مدیریت دارایی بدهی (ALM)
29 آبان 1400

چک لیست سیستم مدیریت دارایی بدهی (ALM)

از زبان ساتراپ بخوانید که یک سیستم مدیریت دارایی بدهی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا جوابگوی نیازهای روزافزون مدیران ریسک باشد.

ریسک اعتباری و مدیریت دارایی بدهی
25 اردیبهشت 1400

ریسک اعتباری و مدیریت دارایی بدهی

دکتر ادوارد بیس، استاد مدرسه تجارت دانشگاه Middlesex ریسک اعتباری چه مقدار به مدیریت دارایی بدهی (ALM) مرتبط است؟ خیلی زیاد! ریسک‌هایی که مؤسسات…