مدیریت داده

مدیریت داده‌ی ریسک
20 فروردین 1401

مدیریت داده‌ی ریسک

دیرزمانی است که بانک‌ها و کسب‌وکارها با کیفیت پایین داده دست و پنجه نرم می‌کنند – مشکلی که نتیجه‌ی تکنولوژی ضعیف، عدم توجه کافی مدیریت…