مالی اسلامی

ریسک‌های خاص روش‌های تأمین مالی اسلامی
۲۲ آذر ۱۴۰۲

ریسک‌های خاص روش‌های تأمین مالی اسلامی

بعد از پیدایش صنعت مالی اسلامی در دهه ۱۹۷۰ رشد این صنعت شتاب فراوانی به خود گرفته است. با وجود پیچیدگی، پویایی و تحول در…