سرمایه اقتصادی بانک

سرمایه‌ی اقتصادی ریسک اعتباری (قسمت دوم)
۸ خرداد ۱۴۰۰

سرمایه‌ی اقتصادی ریسک اعتباری (قسمت دوم)

همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد ریسک اعتباری مهم‌ترین ریسکی است که بانک‌ها با آن مواجه می‌شوند. همچنین ذکر شد که بانک بهتر است برای…

سرمایه‌ی اقتصادی ریسک اعتباری (قسمت اول)
۱ خرداد ۱۴۰۰

سرمایه‌ی اقتصادی ریسک اعتباری (قسمت اول)

در کسب‌وکار بانک قبول ریسک امری بدیهی است و بانک‌ها سعی می‌کنند از طریق انجام معاملات در بازارهای مالی (معاملات آتی، اختیار و سوآپ و…