ریسک نرخ بهره

مدیریت ریسک نرخ بهره
4 اسفند 1400

مدیریت ریسک نرخ بهره

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای سیستم مالی تبدیل سررسیدها است: در اکثر موارد، بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود در وام‌ها یا اوراق قرضه را با انتشار بدهی‌هایی که…

مفهوم ریسک نرخ بهره؛ یک مثال عددی
22 شهریور 1400

مفهوم ریسک نرخ بهره؛ یک مثال عددی

در این نوشته با کمک یک مثال عددی ساده مفهوم نرخ بهره را بهتر درک کرده و تءثیر تغییرات نرخ بهره بر درآمد بانک را…

ریسک نرخ بهره چیست؟
31 فروردین 1400

ریسک نرخ بهره چیست؟

ریسک نرخ بهره به معنی قرار گرفتن وضعیت مالی بانک در معرض تغییرات متنوع نرخ بهره است. پذیرش این ریسک بخشی عادی از نظام بانکداری…