ریسک فناوری اطلاعات

مدیریت ریسک باج‌افزارها
15 آبان 1400

مدیریت ریسک باج‌افزارها

باج‌افزار یکی از ریسک‌های قابل‌توجه حیات سازمان‌هاست که روزبه‌روز در حال افزایش است. یک حمله‌ی موفقیت‌آمیز باج‌افزاری می‌تواند کسب‌وکار را یک‌شبه با هزینه‌های سنگین زمین‌گیر…