ریسک عملیاتی

مهم‌ترین ریسک‌های عملیاتی سال 2022 + ترندهای آینده در زمینه ریسک
31 اردیبهشت 1401

مهم‌ترین ریسک‌های عملیاتی سال 2022 + ترندهای آینده در زمینه ریسک

براساس یک نظرسنجی که توسط موسسه ریسک دات نت[1]  انجام گرفته است از مدیران ریسک در سازمان‌های مختلف خواسته شده تا پنج مورد…

ریسک عملیاتی بانک‌ها و مدیریت آن
25 دی 1400

ریسک عملیاتی بانک‌ها و مدیریت آن

ریسک عملیاتی در سیستم بانکی مفهوم جدیدی نیست. اما فقط در چندین سال اخیر است که این ریسک به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته…

آینده‌ی مدیریت ریسک عملیاتی در خدمات مالی
9 مرداد 1400

آینده‌ی مدیریت ریسک عملیاتی در خدمات مالی

نیروهای جدید درحال ایجاد تقاضای جدید برای مدیریت ریسک عملیاتی در خدمات مالی هستند. تکنولوژی‌های پیشرفته، افزایش داده‌های موجود، مدل‌های کسب و کار و زنجیره‌ی…

بحران عملیاتی در مؤسسات مالی
6 اردیبهشت 1400

بحران عملیاتی در مؤسسات مالی

تجربیات صنعت خدمات مالی نگرشی کاربردی به تاثیرات بلند‌مدت ریسک عملیاتی ارائه می‌کند. مؤسسات مالی به طور خاص همواره در معرض رویدادهایی هستند که آن‌ها…