ریسک صندوق

5 معیار کلیدی برای ارزیابی ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری
20 فروردین 1402

5 معیار کلیدی برای ارزیابی ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از عوامل مهمی که سرمایه‌گذاران برای انتخاب یک صندوق مد نظر قرار می‌دهند، بازده‌ی دوره‌ای صندوق است. اما در دنیای مالی بازده و ریسک…