ریسک صندوق

۵ معیار کلیدی برای ارزیابی ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۰ فروردین ۱۴۰۲

۵ معیار کلیدی برای ارزیابی ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از عوامل مهمی که سرمایه‌گذاران برای انتخاب یک صندوق مد نظر قرار می‌دهند، بازده‌ی دوره‌ای صندوق است. اما در دنیای مالی بازده و ریسک…