ریسک بازار

مدیریت ریسک بازار در مؤسسات مالی و بانک‌ها
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیریت ریسک بازار در مؤسسات مالی و بانک‌ها

ریسک بازار اجتناب ناپذیر اما قابل مدیریت است. ریسک بازار زمانی اتفاق می‌افتد که رخدادی پیش‌بینی نشده مانند نوسانات در نرخ…

ریسک بازار
۲۹ فروردین ۱۴۰۰

ریسک بازار

ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک، به نااطمینانی همراه با هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری اشاره دارد. معمولاً، نوسانات قیمتی به‌دلیل نوسانات غیرمنتظره در عواملی است که کل…