ریسک بازار

مدیریت ریسک بازار در مؤسسات مالی و بانک‌ها
15 اردیبهشت 1400

مدیریت ریسک بازار در مؤسسات مالی و بانک‌ها

ریسک بازار اجتناب ناپذیر اما قابل مدیریت است. ریسک بازار زمانی اتفاق می‌افتد که رخدادی پیش‌بینی نشده مانند نوسانات در نرخ…

ریسک بازار
29 فروردین 1400

ریسک بازار

ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک، به نااطمینانی همراه با هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری اشاره دارد. معمولاً، نوسانات قیمتی به‌دلیل نوسانات غیرمنتظره در عواملی است که کل…