رتبه بندی مشتریان

رفتارشناسی مالی، لزوم توجه به دلایل رویگردانی مشتریان
۱۱ دی ۱۴۰۰

رفتارشناسی مالی، لزوم توجه به دلایل رویگردانی مشتریان

رفتارشناسی مالی یکی از شاخه‌های مهم اقتصاد رفتاری است که در بانکداری این مفهوم به صورت شناخت مشتریان و ارزیابی رفتار آن‌ها پدیدار می‌شود.