داده کلان

نقش داده‌های کلان در بانکداری: بانک‌های مدرن چطور از داده‌های کلان استفاده می‌کنند؟
۱ شهریور ۱۴۰۰

نقش داده‌های کلان در بانکداری: بانک‌های مدرن چطور از داده‌های کلان استفاده می‌کنند؟

اخیراً، لفظ داده‌های کلان (Big Data) بیشتر و بیشتر به گوش‌مان می‌خورد. در دنیای دیجیتال امروزی، این تکنولوژی در صنعت مالی نیز مورد استفاده قرار…