خزانه‌ی بانک

توسعه‌ی یک چارچوب قیمت‌گذاری انتقال منابع (FTP) جامع برای آزمون بحران، اشتهای ریسک و پیش‌بینی سود و زیان
24 آبان 1402

توسعه‌ی یک چارچوب قیمت‌گذاری انتقال منابع (FTP) جامع برای آزمون بحران، اشتهای ریسک و پیش‌بینی سود و زیان

قیمت‌گذاری انتقال منابع اخیراً مورد توجه ویژه‌ی بانک‌ها و قانون‌گذاران قرار گرفته است. اما ارتباط آن با آزمون بحران چیست؟ یک چارچوب قیمت‌گذاری انتقال منابع…

خزانه‌‌ای که با هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال خود را مدیریت می‌کند
17 مهر 1402

خزانه‌‌ای که با هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال خود را مدیریت می‌کند

خزانه‌داری آینده، خود مسئولیت مدیریت خود را بر عهده دارد: خودکارسازی کامل فرآیندها در کنار استفاده از داده‌ی ساختاریافته و بدون ساختار به واحد خزانه‌ی…