اعتبارسنجی

هوش مصنوعی و اعتبارسنجی
19 بهمن 1401

هوش مصنوعی و اعتبارسنجی

با وجود گسترش روز افزون خدمات مالی هنوز هم نزدیک به 1/5 میلیارد نفر در سراسر جهان به خدمات بانک یا موسسات مالی مشابه دسترسی…

اعتبارسنجی مشتریان حقوقی: تغییر آرام یک الگو
17 آبان 1401

اعتبارسنجی مشتریان حقوقی: تغییر آرام یک الگو

موسسات وام‌دهی با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف در مسیر تحول دیجیتالی قرار گرفته‌اند که آن‌ها را از مزایای خودکارسازی فرآیندها و فرصت‌های جدید تجاری بهره‌مند…

رتبه‌ی اعتباری و امتیاز اعتباری
12 شهریور 1401

رتبه‌ی اعتباری و امتیاز اعتباری

در دنیای مالی مفهوم بسیار مهمی با نام ارزشمندی اعتباری وجود دارد که شاخصی جامع از توانایی فرد (حقیقی یا حقوقی) در عمل به تعهدات…

طراحی نسل بعدی مدل‌های اعتبارسنجی
7 فروردین 1401

طراحی نسل بعدی مدل‌های اعتبارسنجی

پیشرفت‌های ادامه‌دار در حوزه‌های داده‌های کلان و پردازش و آمار، فرصت‌های جدیدی را پیش روی بانک‌ها قرار داده تا مدل‌های اعتبارسنجی خود که سنگ زیربنای…

مدل‌های امتیازدهی ریسک
29 خرداد 1400

مدل‌های امتیازدهی ریسک

مدل‌های امتیازدهی ریسک یعنی چه؟ مدل‌های امتیازدهی ریسک، ابزارهایی برای ارزیابی احتمال نکول هستند. مفهوم این مدل‌ها، عمیقاً با مفهوم ریسک نکول در ارتباط است…