مدیریت ریسک سازمان

مدیریت ریسک سازمان (ERM) فرآیند هماهنگ مدیریت ریسک است که تأکید زیادی روی همکاری میان دپارتمان‌های مختلف برای مدیریت ریسک سازمان به صورت کلی دارد. مدیریت ریسک سازمان چارچوبی ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان با کارایی مناسب عدم قطعیت را مدیریت کرد، نسبت به ریسک واکنش نشان داد و به محض ظهور فرصت‌ها از آن‌ها بهره جست. این چارچوب مجموعه‌ای است از سیاست‌ها، فرآیندها، ابزارها، گزارش‌ها و ساختارهای مدیریتی مناسب.

ویژگی‌های مدیریت ریسک سازمان

داشبورد و گزارش های پویا

سامانه‌ی مدیریت ریسک سازمانی ساتراپ وضعیت ریسک سازمان را به صورت آنی در قالب  گزارش‌های ساده و پویا در اختیار مدیران ریسک سازمان قرار می‌دهد، گزارش‌هایی که قابلیت شخصی سازی بالایی دارند.

انعطاف پذیری

به سازمان‌ها امکان می‌دهد که سیستم را به گونه‌ای طراحی کنند که دقیقاً متناسب با فرآیندهای فعلی مدیریت ریسک شامل روند کار، نام‌ها، مقیاس  رتبه‌بندی و ویژگی‌های دیگر باشد.

امنیت و کنترل نقش محور

مدیران می‌توانند با تعیین نقش‌های مختلف و تخصیص سطح دسترسی به این نقش‌ها، تغییرات سیستم را مورد بررسی و پایش قرار دهند و تغییرات لازم را در زمان مناسب اعمال کنند.