مدیریت ریسک عملیاتی

کیفیت منابع انسانی، ابزارآلات بانکی و روش‌های بانکداری عوامل اصلی تعیین کننده در موفقیت و یا عدم موفقیت یک بانک است. وجود خطا در هر یک از این عوامل به عنوان یک ریسک عملیاتی می‌تواند دستیابی به اهداف جزئی را دچار اختلال نموده و در صورت عدم نظارت دقیق و کنترل با گسترش خود کلیت نظام را به بن‌بست برساند. سیستم مدیریت ریسک عملیاتی ساتراپ با شناسایی، ارزیابی و محاسبه اثرات هر یک از خطاهای انسانی و سیستمی موجود در بانک، ابزاری قدرتمند در اختیار مدیران بانکی قرار می‌دهد تا به صورت دقیق از ضعف‌ها و خطاهای بانک خود مطلع شده و زیان‌های ناشی از هر یک از این خطاها را به صورت کیفی و کمی مشاهده نمایند و از این طریق با اعمال سیاست‌های مناسب به رفع مشکلات و جلوگیری از بحران‌های احتمالی بپردازند.

ویژگی‌های مدیریت ریسک عملیاتی

مدیریت زیان

شناسایی و دسته‌بندی رویدادهای ریسکی و زیان‌های مرتبط با آن‌ها در تطابق با قوانین بازل و استانداردهای جهانی. با کمک سامانه‌ی مدیریت ریسک عملیاتی ساتراپ قادر خواهید بود روندهای زیان را تحلیل کرده و اقدامات اصلاحی متناسب را اتخاذ نمایید.

انبار داده‌های ریسک و فرآیند

تعریف اهداف سازمان، ریسک‌ها، ابزارهای پایشی و ترسیم روابط بین عناصر مختلف. یکی از ویژگی‌های سامانه‌ی مدیریت ریسک عملیاتی مستندسازی سلسله مراتب در سازمان و تعریف ارتباط ریسک پذیری با اهداف استراتژیک سازمان است.

امنیت و کنترل نقش محور

دسترسی آنی به اطلاعات مربوط به برنامه‌های مدیریت ریسک از طریق پروفایل‌های نقش محور با داشبوردهای کاربردی. می توانید با دسترسی به نقشه‌های حرارتی ریسک، ریسک را نسبت به سازمان، محصول، فرآیند و دسته‌بندی ریسک پایش کنید.